ورود هنرمندان ثبت نام
خانه بهار

سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد

تمدید دانشگاهی

 

((در صورت بروز مشکل در هنگام ثبت نام یا ارسال اثر، در ساعت 8 الی 16 با دبیرخانه جشنواره تماس بگیرید))

توجه: به منظور ثبت اثر در سایت جشنواره خانه بهار (در صورتی که در جشنواره ی سال گذشته ثبت نام نکرده اید) ابتدا لازم است در سایت جشنواره ثبت نام نمایید. بعد از ورود به سایت از بخش نام کاربری و تب آثار ارسالی من اقدام به ثبت اثر جدید نمایید. (بعد از ثبت اثر جهت ارسال اثر بعدی نیاز است مجدد از بخش ثبت اثر جدید اقدام به ثبت اثر بعدی نمایید)

ثبت نام بخش دانشجویی: در این بخش ابتدا لازم است سرپرست تیم در سایت ثبت نام نموده و در انتهای فرم ثبت نام با تایید آیتم حضور در بخش دانشگاهی ضمن پر نمودن فرم این بخش از تب لیست اعضا نسبت به افزودن عضو جدید به تعداد اعضای تیم اقدام نماید. لازم به ذکر است ارسال اثر در این بخش صرفا بعد از ارسال فرم تاییدیه تیم از طریق پروفایل سرپرست تیم امکان پذیر می باشد.

(لیست افردا در فرم تاییدیه باید با لیست اعضای ثبت شده در سایت منطبق باشد)

هنرمندان گرانقدر توجه فرمایید، دریافت آثار در بخش اصلی فقط در قالب شیت 70*50 (مطابق ضوابط درج شده در فراخوان) به صورت حضوری و در محل خانه هنرمندان شهرداری مشهد صورت می پذیرد (توجه: در بخش دانشجویی دریافت آثار  فقط به صورت غیر حضوری و از طریق بارگذاری تصویر اثر در سایت ممکن می باشد).