ورود هنرمندان
خانه بهار

سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد

برگزیدگان
گرافیک

 

((در صورت بروز مشکل در هنگام ثبت نام یا ارسال اثر، در ساعت 8 الی 16 با دبیرخانه جشنواره تماس بگیرید))

در موقع ارسال آثار توجه فرمایید فایل تصاویر حتما jpg باشد (فایل jpeg بارگذاری نمی شود) هم چنین مجموع حجم آثار در هر بار ارسال و ثبت اثر بیشتر از 4 مگابایت نباشد.

توجه: به منظور ثبت اثر در سایت جشنواره خانه بهار (در صورتی که در جشنواره ی سال گذشته ثبت نام نکرده اید) ابتدا لازم است در سایت جشنواره ثبت نام نمایید. بعد از ورود به سایت از بخش نام کاربری و تب آثار ارسالی من اقدام به ثبت اثر جدید نمایید. (بعد از ثبت اثر جهت ارسال اثر بعدی نیاز است مجدد از بخش ثبت اثر جدید اقدام به ثبت اثر بعدی نمایید)

ثبت نام بخش دانشجویی: در این بخش ابتدا لازم است سرپرست تیم در سایت ثبت نام نموده و در انتهای فرم ثبت نام با تایید آیتم حضور در بخش دانشگاهی ضمن پر نمودن فرم این بخش از تب لیست اعضا نسبت به افزودن عضو جدید به تعداد اعضای تیم اقدام نماید. لازم به ذکر است ارسال اثر در این بخش صرفا بعد از ارسال فرم تاییدیه تیم از طریق پروفایل سرپرست تیم امکان پذیر می باشد.

(لیست افردا در فرم تاییدیه باید با لیست اعضای ثبت شده در سایت منطبق باشد)