خانه ارتباط با ما ورود هنرمندان
خانه بهار

سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد

هنرهای نمایشی، موسیقی و جشنهای آیینی


طیف گسترده فعالیت های نمایشی در فضاهای بیرونی، اعم از میادین، راه های عبور و مرور، مراکز تجمع مردم، کافه ها و فضاهای کمتر دیده شده، تئاتر محیطی، شورایی و دیگر گونه‌های اجرایی، شیوه های نمایش های سنتی مانند نقالی و پرده خوانی، نمایش های کودک و نوجوان و اجراهای تعاملی در قالب هنر اجرا و پرفورمنس، فرصت مناسبی برای ارائه موضوعات جشنواره در قالب هنرهای نمایشی می باشد.

- با نظر دبیرخانه جشنواره پس از انتخاب طرح های اولیه روش بازبینی به دو صورت بازبینی زنده   و یا فیلم اجرا خواهد بود.

- اجرای نهایی منوط به اخذ پروانه اجرای عمومی نمایش وفق مقررات مربوطه می باشد.

- نگاه ویژه به نقالی و پرده خوانی

 

 دانلود فراخوان بخش هنرهای نمایشی

 

 

 شرایط شرکت در این بخش :


1 معرفی کامل شیوه اجرایی و خلاصه موضوع

2  طرح کامل اجرایی (برای اجراهای دیگرگونه) شامل: مشخص کردن تعداد و نقش  اجراگرها، مکان مورد نیاز برای اجرا، زمان تقریبی اجرا، طرح و پیش بینی کنش و واکنش در تعامل با مخاطب در طول اجرا، شرح کلی اثر از ابتدا تا انتهای مورد نظر یا پیش‌بینی شده، وسائل و امکانات در موارد خاص

3 نمونه تصویری اثر برای اجرای موسیقی و جشنهای آئینی

4 برآورد و آنالیز اولیه اجرا

5  تکمیل فرم مشخصات و رزومه متقاضی در سایت جشنواره

6  هر هنرمند می تواند حداکثر با 3 پیشنهاد در این بخش شرکت نماید.

 


 

گاهشمار بخش اصلی جشنواره :


آخرین مهلت ثبت نام در سایت جشنواره و ارسال طرح و یا ایده به دبیرخانه: یکم آبانماه 98
بازبینی نمایش های آماده و یا آخرین مهلت ارسال لوح فشرده به دبیرخانه: 5الی 15بهمن ماه 98
اعلام نتایج منتخبین این بخش: تا پایان بهمن ماه 98