خانه ارتباط با ما ورود هنرمندان
خانه بهار

سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد

سومین جشنواره خانه بهار برگزیدگان بخش دیوارنگاری خود را شناخت

به گزارش دبیرخانه سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد، صدرا یوسفی گفت: در بخش دیوارنگاری از مجموع 350 اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره از 88 هنرمند پس از سه مرحله داوری تعداد 33 اثر انتخاب و به مرحله کارگاه جهت پرداخت نهایی ایده ها راه یافتند.

از آثار انتخاب شده 21 اثر متعلق به هنرمندان شهر مشهد، 9 اثرتهران، 1 اثر از هشتگرد و 2 اثر از نیشابور می باشد.  جدول اسامی آثار برگزیده را از لینک زیر دریافت نماید.

 

khanebahar.ir/pdf/divarnegari.pdfبرگزیدگان بخش دیوارنگاری