خانه ارتباط با ما ورود هنرمندان
خانه بهار

سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد

اعلام نتایج بخش یادمان های شهری در جشنواره خانه بهار

به گزارش دبیرخانه سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد، به گفته صدرا یوسفی، دبیر سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد، پس از انتشار فراخوان جشنواره یادمان های شهری، 851طرح از 36شهر کشور به دبیرخانه ارسال شد که ازمیان آن ها 74اثر برای اجرا در سطح شهر به نظرسنجی گذاشته شد.

یوسفی درباره نحوه انتخاب آثار برگزیده توضیح داد: بعد از جمع بندی دیدگاه های سه گروه شامل شورای انتخاب(متخصصان)، جمعی از منتخبان شورای اجتماعی محلات(مردمی) و شورای مدیران شهری، 58اثر به صورت قطعی و مشروط برای اجرا در بهار99 انتخاب شدند.

همچنین مهدی صحراگرد، دبیر بخش یادمان های شهری سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد، و محمدحسین ماموریان، امیر خالقی و علی بوذری، داوران این بخش از جشنواره امسال بوده اند. 

 

فهرست آثار برتر